Om oss

ProfylaxGruppen i Sverige AB bildades den 4 april 2003 och har sitt kontor på Mariatorget 1C i Stockholm. Där arbetar vi med administration, marknadsföring, kursledarutbildning, kursledarsupport, ekonomi, inköp osv.

ProfylaxGruppens verksamhet har växt från en profylaxkurs för föräldrar, AnnasProfylax, till ett utbildningsföretag med en mångfald av kurser och utbildningar. Målet med verksamheten är att alla blivande föräldrar ska ha tillgång till en mental och fysisk verktygslåda för att öka förutsättningarna för en bra upplevelse men också få en bra bas i sitt föräldraskap. Genom att även tillhandahålla våra utbildningar för barnmorskor, förlossningsläkare och undersköterskor kan vi nå och påverka fler. Vi kan nå många men mödravården når alla! Profylaxgruppen har därför tagit sig an uppdraget att värna om och vårda kunskapen kring psykoprofylax, enligt vår modell, samt utbilda föräldrar och personal i detsamma.

AnnasProfylax finns idag på flera orter runt om i Sverige och leds av oss utbildade kursledare runt om i landet. Några av våra kursledare är även verksamma som barnmorskor på dagtid.

Så började det

År 2001 höll Anna Wilsby (numera Frisk) den första profylaxkursen i en ny och modernare form. Förutom klassiska andnings- och avslappningsmetoder ingick mental träning och förberedelse samt partnerns roll (coachning och strategier). Då kallades den Annas Andning och döptes sedermera om till AnnasProfylax då kursen omfattar så mycket mer än bara andning (profylax betyder förebyggande och AnnasProfylax handlar om hur man själv och som par kan träna, tänka och göra för en positiv upplevelse). 

AnnasProfylax för vårdpersonal

Två år senare bildades Profylaxgruppen i Sverige AB (april år 2003), inom vars ram AnnasProfylax hålls. Utöver profylaxkurserna som vänder sig direkt till blivande föräldrar, utökades snart kursutbudet till att även inkludera vårdpersonal som på begäran ville få större insikt i vad de olika teknikerna och synsätten innebar. Idag reser Anna Frisk och hennes kollegor land och rike runt och håller seminarier på förlossningskliniker och barnmorskemottagningar.

Certifiering av profylaxinstruktörer

På begäran har Profylaxgruppen tagit fram en fördjupad utbildning för vårdpersonal som syftar till att skapa pedagogiska, kunniga och inspirerande instruktörer som kan hålla i egna utbildningar och även fungera som kunskapsbärare och ambassdörer på mödravårdscentraler och kliniker. För att fortsätta växa och utvecklas tillsammans kommer man automatiskt med i ett nätverk där vi bl a erbjuder erfarenhetsträffar, som ska bidra till ökad kunskap och delade erfarenheter. Här har Anna Frisk arbetat fram utbildningen tillsammans med Jane Fogelström som är en erfaren barnmorska och kursledare på Profylaxgruppen. Utbildningen lanserades hösten år 2008 och är mycket uppskattad.

AnnasProfylax Föräldrakurs

Anna Frisk inkluderar även strategier och förberedelse kring föräldraskapet inom ramen för ”profylax”. Hon menar att om vi tänker efter före, ökar vår kunskap och vi slipper ofta en rad problem. Hittar vi förhållningssätt och strategier som rimmar med vår personlighet och önskemål innan vi föder barn, får vi större möjligheter att njuta av spädbarnstiden och tränar oss i ett medvetet föräldraskap. Därför har Anna skapat kursen AnnasProfylax Föräldrakurs. Till den är man välkommen både som gravid eller med bebis och helst tillsammans med sin partner.

Doulautbildning

Blivande föräldrars behov av ett kontinuerligt stöd vid förlossningen är stort. I takt med att personalens närvaro minskat på rummen har efterfrågan på doulor (hjälpkvinnor vid förlossningen) ökat. Några av kursledarna som håller AnnasProfylax är även doulor, men för att kunna möta efterfrågan skapade Anna Frisk tillsammans med en erfaren barnmorska och doula (Maria Dahlqvist) och doulorna samt kursledarna Maria Cheadle och Fanny Falkman, en uppskattad doulautbildning som lanserades hösten år 2008. För närvarande erbjuder vi ingen kurs utan hänvisar till Organisationen Doulor i Skandinavien (www.odis.nu)

Forskning och utveckling

För att öka kunskapen kring psykoprofylax deltar Profylaxgruppen i olika studier, initierar forskning samt försöker påverka beslutsfattare för att förbättra villkoren för både föräldrar och personal.

ProfylaxGruppen har kommit att bli ett nationellt centrum för den här typen av utbildningar och vi ser fram emot att stärka den rollen och bli ett positivt komplement till de ordinarie föräldrautbildningarna samt stärka vårdpersonal i att bli inspirerande pedagoger.

Vill ni också få en bra början på föräldraskapet?

Mariatorget 1c
118 48 Stockholm
Tel: 08-758 02 10 Vi nås säkrast på telefon mån-fre mellan kl 09.00-12.00. Din kursledares mobilnr hittar du på boknings-bekräftelsen.

kurser@profylaxgruppen.com