Kurser

PROFYLAXGRUPPEN

Mariatorget 1c
118 48 Stockholm
Tel: 08-758 02 10 Vi nås säkrast på telefon mån-fre mellan kl 09.00-12.00. Din kursledares mobilnr hittar du på boknings-bekräftelsen.

kurser@profylaxgruppen.com

Betalning, av- och ombokningsregler

Så här betalar du

Betalning skall vara oss tillhanda i god tid före kursstart. I din bokningsbekräftelse, som mailas till dig direkt efter din bokning, ser du vårt Plusgironummer och ditt betalningsdatum. Insättning görs på vårt PlusGirokonto: 119320-0. Skriv in ert kursidnr samt för- och efternamn som avsändare på betalningen.

Om du saknar bokningsbekräftelsen kan det vara så att den hamnat i din spamkorg, annars kontakta oss på kurser@profylaxgruppen.com eller 08-758 02 10.

AnnasProfylax Grund- samt repetitionskurser är avdragsgilla som friskvård.

Ombokning

Du kan boka om din kurs utan kostnad fram till och med 14 dagar innan kursstart.
Kontakta oss på kurser@profylaxgruppen.com eller 08-758 02 10 om du vill boka om.

Avbokning

Du kan boka av din kurs fram till 14 dagar före kursstart, efter det datumet är din kurs bindande.
Vid senare avbokning returneras kursavgiften om skälet kan styrkas med läkarintyg.
Ingen återbetalning sker efter påbörjad kurs.
Vi förbehåller oss rätten att flytta/ställa in kursen om kursledaren blir sjuk eller om kursen inte fylls.
Vi försöker alltid föreslå alternativa kursdatum under samma period.